Rekrutacja Rekrutacja

Rekrutacja - dokumenty i informacjeDokumenty do rekrutacji

Regulamin

Wniosek rekrutacyjny
Harmonogram rekrutacji

Do 23.06.2022 (czwartek) - Dostarczenie wypełnionego wniosku rekrutacyjnego.
Do 24.06.2022 (piątek) - Przesłanie przygotowanej prezentacji multimedialnej.
Do 24.06.2022 (piątek) - Złożenie zdjęć do sekretariatu
27.06.2022 (poniedziałek) o godz. 10.00 - Podejście do testu języka angielskiego
Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji