Przygotowanie Przygotowanie

PrzygotowanieWłaśnie zakończyliśmy kurs przygotowawczy w ramach projektu PO WER pt.: „Kulturalne i historyczne ciekawostki Górnego Śląska i Gozo/Malta” W ramach całego kursu z języka angielskiego, skupialiśmy się głównie na temacie przewodnim naszego projektu. Przyswoiliśmy dużą liczbę nowego słownictwa  Podczas zajęć towarzyszyły nam liczne analizy zgromadzonego materiału wizualnego oraz tekstów związanych z tradycjami i kulturą Górnego Śląska. Dopełnieniem naszego kursu była wizyta w Muzeum Śląskim w Katowicach. Dzięki uprzejmości pani przewodnik, która poprowadziła nas w języku angielskim ścieżką ,,Skond my som”, mogliśmy podziwiać Galerię plastyki nieprofesjonalnej, Galerię śląskiej sztuki sakralnej oraz wystawę „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Ogromne wrażenie wywarły na nas dotąd nieznane nam historie wybranych miast, tradycyjne stroje śląskie, a także obrzędy związane z pogrzebem i weselem.

Zdjęcia